خدمات

تبادلات تجاری و صنعتی

آژانس همکاری های اقتصادی برزیل و ایران آمادگی دارد با تولیدکنندگان و بازرگانان همکاری نموده و محصولات شما را به بازار دویست میلیون نفری برزیل عرضه کند