آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی در کشور برزیل ثبت قانونی و فعالیت خود را اغاز نمود.
این آژانس در طول این سالها جربیات مفید سعی در رشد مبادلات بین دو کشور بزرگ ایران و برزیل را داشته است.
عمده شاخصه های فعالیت اژانس را میتوان در بخش بازرگانی و ورزشی و همچنین فرهنگی برشمرد که واردات اقلام از برزیل
و همچنین صادرات فرش از ایران و برگزاری نمایشگاه های متعدد در برزیل و اعزام ورزشکاران و مربیان ورزش فوتبال ایران به آن کشور را جهت شرکت در دوره های خاص از فعالیتهای این آژانس بوده است.

  • برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایران در برزیل
  • اعزام گروه خودرو ساز به برزیل.
  • هماهنگی و همراهی سفر رییس جمهور قبلی برزیل به ایران.
  • اعزام کارگروه بانکی به برزیل.
  • اعزام کار گروه فرهنگی ایران به برزیل.
  • ثبت چند شرکت در برزیل مورد درخواست بازرگانان ایرانی.
  • اخذ نمایندگی برای متقاضیان ایرانی.

لذا این اژانس امیدوار است در این مقطع بتواند در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراتیو برزیل گامهای موثرتری به منظور ارتقاع روابط تجاری دو کشور بردارد.