ورزش برزیل

تاریخچه ی ورزش کاپوئرا

کاپوئرا( به پرتغالی:Capoeira) یک هنر رزمی برزیلی است که عناصری از رقص، اکروبات و موسیقی را ترکیب نموده و گاهی بعنوان یک بازي شناخته ميشود .

تاریخچه ی ورزش کاپوئرا

کاپوئرا یک هنر رزمی همراه با رقص است که از قرن 16 ام در برزیل سرچشمه گرفته است. هرچند امروزه کاپوئرا با محبوبیت پررونق آکروباتیک های خیابانی من جمله پارکور در همه جا انجام ميشود ، تاریخچه و منشأ آن مرموز باقی مانده است. فلسفه ی این سبک این است که رقیب را بعنوان دشمن در نظر نمی گیرند، بلکه ميگويند رقیب شما دوست شماست. بنابراين در تمام طول بازي هیچ آسیب آنچنانی به رقیب زده نمی شود. مقصود اصلی فرار از حرکات رقیب است، نه دفاع کردن آن ها.

برخی وقت ها کاپوئرا را بعنوان یک هنر رزمی، گاهی بعنوان رقص و گاهی هم بعنوان یک بازي در نظر گرفته ميشود . کاپوئرا یک پدیده ی خاص است که توجه دنیا را بخود جلب نموده است . از موسیقی و حرکات انجام دهندگانش فوري معلوم ميشود ، زیرا آن ها ظاهرا با هم حرکت ميکنند و بعد بطور غیرمنتظره به هم‌دیگر حمله ميکنند . ولی علي رغم محبوبیت زیاد آن، ریشه های دقیق این هنر در تاریخ به علت کم بود شواهد تاریخی و ماهیت مرموز منشأ آن، گم شده است.
گفته شده است که کاپوئرا نخست در زمان قرن شانزدهم به وسیله سربازانی ابداع شده است که به وسیله استعمارگران پرتغالی از آفریقای غربی به برزیل آورده شدند. در نتيجه ی ممنوعیت جشن گرفتن رسومات فرهنگی شان و تمرین هر گونه هنر رزمی، کاپوئرا روشی براي کنارگذاشتن این دو قانون تحمیلی بود.

همچنین ببینید

پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *